Skansegata

Skansegata, Storhaug bydel. Gata kommer i fortsettelsen av Skansekaien og går fra Øvre Holmegate i nordøstlig retning til Havneringen.

Tollboden
Holmen – Stavanger sentrum Tollboden Hotell Victoria Chr. Bjelland & Co. A/S Ryfylkekaien Kjerringhomen Børevigå Skansekaien Rogaland Felleskjøp Bebyggelse tilknyttet Skagenkaien, Skansegata, Øvre Holmegate, Nedre Holmegate, Nordbøgata, Bådegata,

Gata har navn etter bystrøket Skansen, som var betegnelsen på et militært forsvarsanlegg, et havnebatteri, fra 1600-tallet, med vakthus, bastioner og kanoner. Skansen lå ytterst på Holmen ved innløpet til Vågen. Havnebatteriet ble nedlagt i 1870-årene og kausene fjernet i 1873-1879, i forbindelse med byggingen av Stavangers første offentlige dampskipskai, Skansekaien.

Til høyre i bildet ser vi Victoria Hotel, oppført i 1900. Fremst ligger Tollboden og Tollpakkhuset, reist i mur i nyromantisk stil i 1905.

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.
Berntsen, M.: Stedsnavn i Stavanger by og nærmeste omegn. Stavanger 1939.

2 thoughts on “Skansegata

Leave a Reply