Sivaksveien

Sivaksveien, Kristianslyst, i Hillevåg bydel. Boliggate fra Timoteiveien i retning Sivblomveien. En nordlig avstikker går også til Sivblomveien.

Mariero / Kristianlyst
Bebyggelsen ved Breidablikkveien, Timoteiveien, Kveinveien, Bevreveien, Sivaksveien, Sivblomstien, Sivblomveien, Sølvbunkeveien, Blåtoppveien, Finntoppveien, Skolevollen, Rundvollen Øverst Hetlandshallen, Kristianslyst skole, Vannassen

Mange gater i området har fått navn etter gras arter og beslektede arter. Gata består av eneboliger og tomannsboliger.

Navnevedtak: 1969

Kilde:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon, 2008

Leave a Reply