Sigurds gate

Sigurds gate, boliggate på Våland, krysser Muségata, like ved Våland skole.

Flyfoto av Våland skole
Stavanger midtre. Bispeladegård (nord). Våland. Mot N.V. Våland skole midt i bildet. Muségaten i forgrunnen. Frue Meieri til høyre. Gateløpene vi ellers ser er Hafrsfjordgata, Bernhard Hanssons gate, Rektor Steens plass, Rektor Steens gate, Erlands gate, Schives gate, Storgata, Rosenkrantz gate, Kong Carls gate, Butlers gate, Sigurds gate og Grensegata.

Oppkalt oppkalt etter kong Sigurd, med tilnavnet Jorsalfare (1090-1130). Tilnavnet skriver seg fra kongens engasjement for Jerusalem. Han ledet korstog mot maurerne på Pyreneerhalvøya, og han var med på erobringen av Sidon i nåværende Libanon.

Dette skjedde i 1110, og i 1125 opprettet han Stavanger Bispedømme mens Domkirken var under oppføring, et arbeid som pågikk i en årrekke. Sigurd Jorsalfare het egentlig Sigurd Magnusson etter sin far Magnus Berrføtt. Han regjerte sammen med sine to brødre, Øystein og Olav. Da Øystein døde i 1123, ble Sigurd enekonge.

For øvrig er mange av gatene på Våland oppkalt etter historiske personer.

Navnevedtak 1909

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply