Seladons vei

Seladons vei, Husabø, Hundvåg bydel, boliggate fra Hundvågveien i nordvestlig retning, ender blindt ved Austrikrossen.

Hundvåg
Buøy Hundvåg Esso-stasjon Hundvåg kapell til høyre i bildet. Galeivågen i nedre venstre hjørne. Mot Sandvågen og Rennesøyhodnet. Grusveien til høyre er Hundvågveien. Ellers ligger husene i dag til Restaurationsveien, Særimners vei, Seladons vei

Gatenavnet stammer fra skipet Seladon som var en av de mest kjente seilskutene fra Stavanger.

Navnevedtak: 1968

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply