Sandvikveien

Sandvikveien, Hillevåg bydel, er en gjennomgangsvei fra Hillevågsveien over Jærbanen til Felleskjøpets anlegg og Hillevågsvatnet.

Kvaleberg
Foran industriomådet Kvaleberg, bl.a. Felleskjøpet og NSBs verksted. Sandvikveien, Consul Sigval Bergesens vei, Flintegata. Øverst i bildet Strømvig Bad (nedlagt 1958) og Godalen friluftsbad.

Navnet skriver seg fra husmannsplassen og bruket Sandviken, som etter 1886-matrikkelen hørte under Bispeladegård, gnr. 21. Gata forandrer navn til Consul Sigval Bergesens vei etter Felleskjøpet og jernbanens verksted.

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply