Sandeidgata

Sandeidgata, Storhaug bydel. Gate fra Birkelands gate i nordøstlig retning til sammenløpet av Nedstrandsgata, Lysefjordgata og Normanns gate.

Storhaug
Bebyggelse ved Jærgata, Opheimsgata, Sandeidgata, Saudagata, Vikedalsgata, Hjelmelandsgata, Jelsagata, Storhaugveien, Nedstrandsgata Nederst til høyre St. Svithuns skole, midt i bildet Storhaug skole

Sandeidgata er i likhet med flere gater på Storhaug oppkalt etter sogn og kommuner i Rogaland. Sognet Sandeid var egen kommune fra 1922 til 1965, da det sammen med Vikedal ble innlemmet i Vindafjord kommune.

I Sandeidgata finner vi flere monumentale bygg: Storhaug skole, Martin T. Somas sølv- og tinnverksted og Stavanger Døvekirke (huset tidligere Den Evangelisk Lutherske Frikirke).

Navnevedtak: 1898.

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.
Berntsen, M.: Stedsnavn i Stavanger by og nærmeste omegn. Stavanger 1939.

Leave a Reply