Salvågergata

Salvågergata, sentrum, Storhaug bydel. Gate fra Bakkegata i østlig retning til Østervåg.

Bakkegate ved Salveagergate
Kinotomten på Sølvberget.

Salvågergata er oppkalt etter smed Salve Aanensen som eide et hus med hage og to åkerstykker som lå mellom Steinkargata og Breigata. Åkerstykkene ble bebygd tidlig på 1800-tallet.

Under bybrannen i 1860 brant bygningene på nordsiden av Salvågergata ned, men bygningene på sørsiden ble spart. Gata inneholder i dag både bolig og næringsvirksomhet.

Navnevedtak: 1861.

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.
Berntsen, M.: Stedsnavn i Stavanger by og nærmeste omegn. Stavanger 1939.

Leave a Reply