Ryfylkegata

Ryfylkegata, Storhaug bydel. Boliggate med forretnings- og industrivirksomhet fra Kjelvene i sørøstlig retning til Emmausveien.

Stavanger Tinnfabrikk A/S
Stavanger Tinnfabrikk med Hagltårnet / Haggeltårnet mot nordvest. Gateløpene er Johannesgata, Haugesundsgata, Ryfylkegata, Lervigsveien, Kvitsøygata, Rennesøygata, Avaldsnesgata.

Gata er oppkalt etter den nordøstlige delen av Rogaland. Ordet Ryfylke kommer av Rygjafylket, rygenes område. Flere av gatene i området har navn etter steder i Ryfylke. Tidlig på 1900-tallet ble det reist flere store fabrikker i denne gata og i de tilstøtende gatene. I Ryfylkegata lå flere store bedrifter: Stavanger Blikktrykkeri, Radio Atlantic AS, Borgen Packing og Stavanger Cementvarefabrikk.

Navnevedtak: 1925

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger Byleksikon Stavanger 2008
Johnsen, John G. og Roalkvam, Gunnar: Storhaug Bydelsleksikon Stavanger 2001

One thought on “Ryfylkegata

Leave a Reply