Rosenkrantz gate

Rosenkrantz gate ligger på Våland, fra Muségata og vestover.

Flyfoto av Frue Meieri
Tatt mot Nordøst Stavanger Sykehus og Stavanger Museum. Stavanger katolske kirke og St. Franciskus hospital i øverste venstre hjørne Gateløpene er Cort Adelers gate, Rosenkrantz gate, Storgata, Peder Klows gate, Furras gate, Arkitekt Eckhoffs gate, Muségaten, Kannikgata, St. Olavs gate, Erlands gate og Schives gate. I bakgrunnen Madlaveien, Løkkeveien, St. Svithuns gate (tidl. Dronningens gate),

Rosenkrantz er en stor og vidt forgreinet dansk adelsslekt, som også har satt spor etter seg i Stavanger. Flere personer som tilhørte denne slekten kunne vært opprinnelsen til gatenavnet, men mannen som gata egentlig er oppkalt etter het Ludvig Rosenkrantz (1628-1685).

Han giftet seg i 1658 med Norges rikeste arving, Karen Mowat, og fikk gården Hatteberg i Kvinnherad i bryllupsgave. Her bygde de slottet Rosendal, som stod ferdig i 1665. Kong Christian V opphøyde godset til et baroni i 1678, og Rosenkrantz ble den første baronen i den nye kongelige praktadelen.

Fra 1673 til 1683 var Rosenkrantz amtmann i Stavanger og bodde da på Kongsgård, som han satte i god stand, for Kongens regning.

Navnevedtak: 1882

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply