Rennesøygata

Rennesøygata, Lervig, Storhaug bydel, boliggate med næringsvirksomhet fra Haugesundsgata i nordøstlig retning til Lervigsveien.

Stavanger Tinfabrik A/S med Hagltårnet / Haggeltårnet
Stavanger midtre. Hetlandsmarken. Storhaug. Mot S.V. I øverste venstre hjørne: Steinhagen kommunale bolighus. Mot Preserving Co. Nor og Vestlandske Gummivare til høyre. Ryfylkegata nederst, Haugesundsgata i midten, Rennesøygata til høyre.

Flere gater på Storhaug er oppkalt etter sokn og kommuner i Rogaland, og denne fikk navnet sitt etter Rennesøy i Ryfylke.

Navnevedtak: 1909

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply