Rektor Steens gate

Rektor Steens gate, Våland, boliggate fra Kong Carls gate til Muségata.

Schives gate og Rektor Steens gate
I forgrunnen hageanlegget ved Våland skole. Bildet er tatt fra Våland skole og viser skjæringspunktet for to former for regulering i Stavanger. Til venstre den daværende rådende rutenettreguleringen, til høyre, “kotereguleringen” som tok hensyn til de terrengmessige forhold når det gjaldt tomteutnyttelse og transport.

Navnet er knyttet til Johannes Vilhelm Christian Steen (1827-1906). Han kom opprinnelig fra Bergen, ble rektor i Tromsø i 1862, før han kom til Stavanger, hvor han ble rektor på Kongsgård skole i 1867-1891.

Steen var aktiv politiker og innvalgt på Stortinget fra flere fylker fra 1859 – 1888. Han var statsminister i to perioder fra 1891 til 1893 og fra 1898 til 1902. Steen er spesielt kjent for sitt engasjement for å etablere det norske demokratiet.

Navnevedtak: 1909

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl: Stavanger Byleksikon. Stavanger 2008

 

Leave a Reply