Ragbakken

Ragbakken, Madla bydel, fra Revheimsveien i vestlig retning. Går parallelt med Revheimsveien, og har utløp i denne lengre vest.

Revheim
Stavanger ytre. Revheim. Mot N.V. Ragbakken.

Gateløpet er identisk med den gamle Tanangerveien. Denne dårlige veien skapte ofte problemer for bøndene, og allerede i 1895 søkte oppsitterne på Revheim og Sunde om å få lagt om det vanskelige stykket ved det som også den gang het Ragbakken. Gata har navn etter høydedraget Rag. Gata er bebygd med ene- og tomannsboliger og næringsbygg.

Navnevedtak: 1968

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply