Pyntesundveien

Pyntesundveien, Buøy, Hundvåg bydel, boliggate og gang- og sykkelsti i nordøstlig retning fra Skipsbyggergata langs Pyntesundet til Buøy Ring. Gata ender ved Pyntesundbrua.

Claseskjæret
Hundvåg med Klasaskjeret, Engøy, Buøy og Pyntesundet, Galeivågen Stavanger Preserving Co. AS Husene ligger i dag til: Pyntesundveien, Smaleveien, Engøyklubben, Buøy Ring, Sleipners gate, Myrabergjet.

Pyntesundet mellom Buøy og Engøy fikk trolig navnet sitt ettersom bønder kom fra Ryfylke i båt, stoppet her for å skifte før de reiste den siste strekningen inn til Stavanger.

Navnevedtak: 1953

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl: Stavanger Byleksikon. Stavanger 2008.

One thought on “Pyntesundveien

Leave a Reply