Prinsens gate

Prinsens gate, Vestre Platå, Eiganes og Våland bydel, boliggate fra Løkkeveien i sørvestlig retning til Sævareidparken mellom Breidablikk og Kannik skole. Gata inngår i en gruppe gater med prestisjenavn som var på mote da da dette området ble regulert og stykket ut til villatomter.

Prinsens gate 17
Foto: U.B. / Stavanger Byarkiv, BySt015_sefrak_131_028

Gata ble bebygd over en lengre periode etter 1900 og har derfor bygninger som representerer flere stilepoker. Før området ble oppstykket til boligtomter, lå gata mellom eiendommene Olafshage og Engelsminde.

Navnevedtak: 1882

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply