Prestestø

Prestestø, Austbø, Hundvåg bydel. Boliggate fra Øvre Vågen i sørvestlig retning til Skøyteveien ved Galeivågen.

Hundvåg. Austbø
Stavanger ytre. Hundvåg, Austbø. Mot N.Ø. Nedre Vågen, Skøyteveien, Drivgarnsveien m.fl. Ved Galeivågen.

Bebygd med eneboliger, sjøhus og brygger. Gata fikk navn etter en gammel båtstø som ble brukt ved prestevisitter til Hundvåg. Navnet har trolig røtter tilbake til middelalderen, da kirken på Krosshaug var i bruk. Her ligger også Prestestøkaien, som fram til 1970-årene var i bruk som ferjeleie for passasjertrafikk.

Navnevedtak: 1968

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

One thought on “Prestestø

Leave a Reply