Pedersbakken

Pedersbakken, Sentrum, Storhaug bydel. Boliggate med næringsvirksomhet fra Kongsgata i nordøstlig retning opp til Bergelandsgata.

Pedersbakken ned mot Kongsgata
Bygging av bøndernes hus. Domkirken i bakgrunnen til venstre.

Pedersbakken har sitt navn etter St. Peders gjerde som i middelalderen var navnet på strøket mellom Hospitalsgata og Hetlandsgata. I dagligtale ble det kalt Pedersgjerde. Flere steder i strøket er senere oppkalt etter apostelen Peter, blant annet St. Petri kirke.

Frem til 1848, da strøket ble innlemmet i Stavanger kommune, var det nesten ingen bebyggelse i Pedersgjerde.

Navnevedtak: 1861

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.
Berntsen, M.: Stedsnavn i Stavanger by og nærmeste omegn. Stavanger 1939.

2 thoughts on “Pedersbakken

Leave a Reply