Peder Klows gate

Peder Klows gate, boliggate på Våland, går fra Muségata i øst til Rosenkrantz gate.

Flyfoto av Frue Meieri
Tatt mot Nordøst Stavanger Sykehus og Stavanger Museum. Stavanger katolske kirke og St. Franciskus hospital i øverste venstre hjørne Gateløpene er Cort Adelers gate, Rosenkrantz gate, Storgata, Peder Klows gate, Furras gate, Arkitekt Eckhoffs gate, Muségaten, Kannikgata, St. Olavs gate, Erlands gate og Schives gate. I bakgrunnen Madlaveien, Løkkeveien, St. Svithuns gate (tidl. Dronningens gate),

Personen som har fått navnet sitt knyttet til gata, var født i Bergen og var sønn av stiftsamtsskriver Søren Jonassen Klow. Faren måtte slutte i jobben på grunn av sykdom, og flyttet da sammen med familien til Stavanger. Sønnen Peder ble ansatt som veimester i Stavanger amt. Han giftet seg med postmester Jonas de Rytters datter Marie. Peder var god venn med Gabriel Schanche Kielland og vanket mye på Ledaal. Under Napoleonskrigene var han sjef for kystvernet på Jæren og i Dalane. Peder Klow kjøpte også Bispeladegård, en eiendom som strekte seg langt utover byens daværende grenser.

Navnevedtak: 1882

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

3 thoughts on “Peder Klows gate

Leave a Reply