Overlege Cappelens gate

Overlege Cappelens gate, boliggate i Vålandskråningen, går parallelt med Armauer Hansens vei. Noen av boligene i gata er rekkehus. Disse ble på 50-tallet oppført i regi av Jernbanens Byggelag, for NSB-ansatte.

Vålandskråningen
Bebyggelse i Vålandskråningen ved Armauer Hansens vei, Søren Årstads vei, Overlege Cappelens gate, Pastor Brekkes vei, Kaptein Langes gate, Byfogd Finnes gate, Jørgen Moes gate I forkant sykehusbygg under oppføring Øverst til venstre Vålandstårnet, til høyre museet

Flere gater i området er oppkalt etter personer som er hedret for sitt humanitære arbeid. Så også med Axel Cappelen (1858-1919), som var den første overlegen på Stavanger Sykehus fra 1897. Cappelen var dyktig og en vel ansatt person i Stavanger. Han regnes som en pioner når det gjelder moderne kirurgi i Norge. I hans tid ble det ansatt mange nye leger, og det ble innkjøpt moderne sykehusutstyr.

Navnevedtak: 1954

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply