Oscar Wistings gate

Oscar Wistings gate, Saxemarka, Hillevåg bydel Opprinnelig en hovedgate fra Svend Foyns gate mot Auglendsveien, men da Motorveien ble anlagt gjennom boligområdet, ble gata stengt og delt. Nå er den åpnet for busser, fotgjengere og syklister.

Rekkehus i Bekkefaret, Hillevåg
Stavanger ytre. Hillevåg. Mot S.Ø. Oscar Wistings gate (i forgrunnen) og Svend Foyns gate.

Gata fikk, sammen med flere i området, navnet sitt som en heder til polarforskere og oppdagelsesreisende, slik som Oscar Wisting. Han var marineoffiser og deltok bl.a. i Roald Amundsens polarekspedisjoner.

Navnevedtak: 1956

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

2 thoughts on “Oscar Wistings gate

Leave a Reply