Ordfører Tveteraas gate

Ordfører Tveteraasgate, Hinna bydel. Boliggate fra Boganesveien i vestlig retning. Navnet ble vedtatt i 1974 da nedre del av Jåttåveien, mellom daværende E 18 (Boganesveien) og Diagonalen ble anlagt.

Jåttå
Stavanger ytre. Jåttå. Mot S.V. Boganesveien. Jåttånuten i øverste venstre billedhjørne Gaten til høyre på bildet er Jåttåveien (idag ordfører Tveteraas gate. Til venstre for Jåtten skole går Skogsbakken opp til Jåttåhaugen.( Idag er nedre del ordfører Askelands gate. Midt på bildet Hinna nye stadion. Bygningene nedenfo jernbanen tilhørte fra høyre Hans Hinna og bortenfor Erik Hinna.Mellom jerbanen og Boganesveien finner vi fra høyre Alfred Paulsens mekaniske verksted.Videre mot venstre boligene til Bjørn Clementsen og Lars Clementsen og så Brødrene Clementsens bilverksted. Langs f.v 44 fra venstre Jåtten skole, lærerboligen der styrer Varland bodde.Videre mot høyre ut mot Boganesveien hus eid av Thea Revheim, småbruk eid av Paul Torkildsen og enebolig eid av John Torkildsen.Videre bak til høyre fo gaten huset til Theodor Rettedal og bak det huset til Ragnvald Wisted-Thu.

Olav Tveteraas (1888 – 1955) var ordfører i gamle Hetland kommune fra 1926 til 1940. Han kom fra Helle i Høgsfjord, og kjøpte gård på Gausel i 1909. Fra 1915 drev han en gros forretning med kolonialvarer i Stavanger. Han var politiker for Venstre, og ble valgt inn i Hetland Herredstyre i 1923. Som ordfører var han én av initiativtakerne til utvidet samarbeid med nabokommunene. Han tok også initiativ til et interkommunalt vannverk.

I dag har Hinna skole, Hinnahuset og Hinna Fotball eiendommer i Ordfører Tveteraasgate.

Navnevedtak: 1974.

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger Byleksikon, 2008.
Portretter av ordførere i Hetland, Stavanger Byarkiv

Leave a Reply