Ole Blix gate

Rosenli sett fra Hidlegata
Mot blokkene i Rosenli Husene i midten til Ole Blix gate og/eller Rosenli

Oppkalt etter cand.theol. Ole Blix, som ble født i Stavanger i 1817. Han måtte oppgi prestegjerningen på grunn av tunghørthet og ble i stedet medarbeider i W.C. Lønnings forlag og bokhandel. I 1848 åpnet han egen bokhandel i Stavanger. Han var også medarbeider og redaktør i avisen «Stavangeren» i en periode i 1850-årene.

Blix oversatte flere tyske og franske teologiske verk og skrev bøkene «Skildringer af den fransk-tyske krig» og «Sundhedslære til folket». Dessuten skrev han flere artikler i avholdsbladet «Menneskevennen», som kom ut i Stavanger. Ole Blix hadde en landeiendom med gartneri mellom Rosendal og Egeland, og området ble lenge kalt Blixastykket.

I 1895 overtok stadsfysikus Thomas K. Wyller eiendommen, og beplantet den med grantrær. Senere ble dette strøket kalt Granli.

Navnevedtak: 1960

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply