Notberget

Notberget, Dusavik, Tasta bydel. Gate i industri- og næringsområdet i Dusavik fra Finnestadveien i vestlig retning til Tangen i Randaberg kommune.

Tasta. Kommedal Packing Co. ved Dusavika
Stavanger ytre. Tasta. Mot S.Ø. Kommedal Packing Co. ved Dusavika. Dusavik til venstre.

Gata er oppkalt etter det lokale navnet på området. Notberget var en bergknaus som delvis ble sprengt bort for å gi plass til gata. Berget må ha vært et viktig sted for tørking av fiskenøter eller for å sette fiskenøter i sjøen i eldre tid.

Gata er blitt utbedret flere ganger og delvis omlagt. I 1964 førte en omregulering i industriområdet til at Notberget og Sothammargeilen ble parallellforskjøvet i forhold til tidligere beliggenhet.

Gata er bebygget med bygg til industri- og næringsformål.

Navnevedtak: 1971

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply