Nordlia

Nordlia, Hillevåg bydel. Gata ligger ved Eikeberget mellom Øvre Sandvikveien og enden av Hillevågsveien (Skjeringen).

Maskinhuset, Hillevåg
Stavanger ytre. Bispeladegård (sør) Mot N.V. Nordlia til venstre. Mosvatnet i øverste billedkant. Trolleybuss.

Navnevedtak: 1954

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl: Stavanger Byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply