Nordbøgata

Nordbøgata, sentrum, Storhaug bydel, bolig og forretningsgate fra Skansegata til Havneringen.

Nordbøgaten fra øst
Til venstre Baadegaten 10. Hjørnehuset til høyre er Nordbøgaten 6 hvor fiskehandler Martin Bjelland holdt til. Til høyre Nordbøgaten 8

Gaten ble anlagt som en utvidelse av den såkalte Nordbøallmenning, Allmenningen og gaten er oppkalt etter skipper Mons Ellingsen Nordbø (1789-1849) som tok borgerskap i Stavanger i 1842 som kjøpmann. Gaten har blandet bebyggelse med både eldre trehus og nyere næringsbygg.

Navnevedtak: 1861

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

2 thoughts on “Nordbøgata

Leave a Reply