Niels Abels gate

Niels Abels gate, Paradis, Storhaug bydel, boliggate fra sammenløpet av Lyder Sagens gate og Avaldsnesgata i sørøstlig retning til Hjelmelandsgata.

Utsikt fra branntårnet mot øst.
Bygging av ny brannstasjon, “Brannvakten”. Fotografiet står i et album. Jernbanelinja i forgrunnen. Utsikt mot Paradisveien og Paradis.

Oppkalt etter matematikeren Niels Henrik Abel. Abel ble født på sorenskrivergården i Nedstrand, men bodde på prestegården på Finnøy de to første leveårene. Han hadde usedvanlige evner i matematikk og la grunnlaget for den moderne algebra. Abel gjorde seg svært bemerket internasjonalt, men døde av tuberkulose bare 27 år gammel. Abelprisen er opprettet til hans minne.

Nylundsgata 11: Bolighus i sveitserstil, tegnet av arkitekt Conrad Fredrik von der Lippe, oppført i 1874. Bolighuset er vernet.

Navnevedtak: 1903

Kilde:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger Byleksikon, 2008

One thought on “Niels Abels gate

Leave a Reply