Nestunveien

Nestunveien, Tasta, Tasta bydel. Boliggate som går fra Randabergveien i nordvestlig retning til Norheimsveien.

Tasta
Foto: Widerøe / Stavanger Byarkiv, ByStW_065146

Gaten het først Jonsokveien fra 1954, men ettersom merkedager ble foreslått som gruppenavn på gater i Hafrsfjord-området etter kommunesammenslåingen i 1965, ble Jonsokveien reservert til bruk der. Gata fikk da et tun-navn slik flere gater rundt skolene Tastaveden og Byfjord har. Navnet har ikke sammenheng med Nesttun i Bergen.

Gaten er stort sett bebygget med eneboliger.

Navnevedtak: 1968 (Jonsokveien fra 1954 til 1968)

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply