Nesflåtveien

Nesflåtveien, Mariero, Hinna bydel. Forretnings-, industri- og boliggate fra Langflåtveien i sørøstlig retning til Strandflåtveien i ett løp og til Nedre Lyngnesveien i et annet.

Mariero/ Vaulen
I forgrunnen COOPs lagerbygninger og Kersbergen bak. Bedriften øst for Kersbergen, er Br. Aarsheim. Til høyre for Nesflåtveien: Tverrflåtveien, Buflåtveien, Krokenesveien, Bøkelunden, Bergflåtveien, Lyngneskroken, Nedre Lyngnesveien, Lyngnesveien, Granlunden, Nedreveien. Veien til høyre er Buflåtveien. Første vei til venstre i denne, er Krokenesveien. Øverst til høyre Vaulen badeplass

Flere gatenavn i området har endestavelsen –flåt.

Navnevedtak 1961

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply