Nedreveien

Nedreveien, Vaulen, Hinna bydel. Gata går fra Stasjonsveien i nordøstlig retning til Nedre Lyngnesveien, parallelt med jernbanelinjen.

NSB sin lokomotivstall på Vaulen
Gamle Vaulen togstasjon til venstre NSB sin lokomotivstall – Sørbø Trelast sitt lager i dag Coop sitt lager til venstre for midten Vaulen badeplass i nedre høyre hjørne. Nærmeste gateløp er: Nedreveien, Granlunden, Stasjonsveien, Vaulaflåt, Ækreveien, Holteveien, Lyngnesveien, Mosestien, Buflåtveien, Bøkelunden, Markflåtveien, Vaulakroken

Gata heter Nedreveien, fordi det er den nedre veien sett i forhold til Vaulenveien, nederst mot jernbanen og Gandsfjorden.

Flere av eiendommene som ligger mellom Nedreveien og jernbanelinjen var opprinnelig boliger oppført av jernbanepersonalet som flyttet til Nedre Vaulen etter at jernbaneverkstedet ble etablert i 1915 ved Vaulen stasjon.

Gata består av eneboligbebyggelse.

Navnevedtak: 1941 (tidligere navn var Nygaten)

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.
Navnevedtak i Hetland Herredsting 07.12.1941 om veinavn på Vaulen / Stavanger byarkiv
Jåttå og Hinna historielags årbok 3 / 2013. Artikkel av Bente Gro Olsen om Nedre Vaulen fra landskap til villastrøk.

Leave a Reply