Nedre Stokkavei

Nedre Stokkavei, Stokka, Eiganes og Våland bydel. Boliggate som strekker seg fra Stokkaveien i nordvestlig retning, før den dreier i sørvestlig retning og ender i Anne Grimdalens vei.

Stokka
Stavanger ytre. Stokka. Mot S.Ø. Nedre Stokkavei. (Gustav Vigelands vei ligger også parallelt med denne i dag). Mot Mosvatnet.

Nedre Stokkavei er oppkalt etter gården (Nordre) Stokka. Stokka var i hovedsak jordbruksland fram til 1960-årene. Bebyggelsen på Stokka er preget av store eneboliger med romslige hager, eneboliger i kjede og rekkehus.

Øvre og Nedre Stokkavei er de historiske gatene i området, men i dag er Gustav Vigelands vei, Christian Skredsvigs vei og Adjunkt Hauglands gate de sentrale gatene på Stokka.

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.
Berntsen, M.: Stedsnavn i Stavanger by og nærmeste omegn. Stavanger 1939.

One thought on “Nedre Stokkavei

Leave a Reply