Myrveien

Myrveien, Tasta, Tasta bydel. Boliggate fra Randabergveien i sørvestlig retning. Gata går i bru over Ytre Ringvei Vest og ender blindt.

Tasta
Stavanger ytre. Tastad (nedre). Mot N.Ø. Eskelandsskogen (Missisippiskogen) til venstre. Myrveien Store Stokkavatn helt til venstre.

Gata er oppkalt etter Kvidemyr, som lå omtrent der Rødknappveien går nå. Her tok man for gammelt ut torv til brensel.

I tillegg til boligbebyggelse ligger Rødknappen barnehage og Tasta omsorgsboliger også i Myrveien.

Navnevedtak: 1954

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply