Myrvangveien

Myrvangveien, Hillevåg bydel, strekker seg fra Haugåsveien til Veumveien, parallelt med Hillevågsveien. Gata er bebygd med boliger.

Hillevåg
Bebyggelse ved Myrvangveien, Vårliveien Øverst Utstillingen, Gartnerhallen (nå: Kilden), blokkene i Bjaalands gate og helt øverst sykehusområdet

Opprinnelsen til navnet er ukjent.

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl: Stavanger Byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply