Muségata

Muségata, Våland, Eiganes og Våland bydel. Gata strekker seg fra Teaterpassasjen i Kannik i sørøstlig retning til Lagårdsveien. Boliggate og gjennomfartsåre.

Stavanger Museum
Våland mot Storhaug. Stavanger Sykehus, Museet og Lagård gravlund, mot Birkelandsgata og Lagårdsveien. Videre: Peder Klows gate, Musegata, Vålandsgata, Lagårdskleiva, Kongsgata, Kirkegårdsveien, Paradisveien, Lyder Sagens gate, Saudagata, Sandeidgata, Opheimsgata.

Gata er oppkalt etter Stavanger Museum som ble oppført her i 1893. I den nordlige enden ligger en rekke monumentale bygg. Teaterhallen (Muségata 4), hvor Barne- og Ungdomsteateret ved Rogaland Teater holder til, ble opprinnelig bygget som turnhall i 1891. Bakenfor dette ligger Stavanger Museum på den ene siden og gamle Stavanger sykehus på den andre siden.

Flere hus i begynnelsen av Muségata gikk tapt da veien gjennom Kannik ble utvidet til fire kjørefelt med store rundkjøringer i 1970-årene. Det gjaldt blant annet det gamle Løveapoteket.

Navnevedtak: 1882

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.
Berntsen, M.: Stedsnavn i Stavanger by og nærmeste omegn. Stavanger 1939.

6 thoughts on “Muségata

Leave a Reply