Munkelia

Munkelia, Austre Åmøy, Tasta bydel. Boligvei som går fra Åmøyveien østlig retning og ender blindt.

Sjølinje, Austre Åmøy
Sjølinje, Austre Åmøy Munkelia

Veien har navn etter det 37,5 m høye berget Munken, som ligger rett nord for veien.

Det har bodd folk her helt fra forhistorisk tid, og det er registrert tre nausttufter og en hustuft fra jernalderen ved Munkelia.

Navnevedtak: 1999

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply