Mølleveien

Mølleveien, Hillevåg, Hillevåg bydel. Gate bestående av boliger og næringsbygg som går i vestlig retning fra Hillevågsveien og fram til Fridtjof Nansens vei.

Teknisk Bureau A/S, Hillevåg
Hillevåg. Mot vest. Hillevaag og Olte Fabrikker. Jærbanen m/ sidespor. Gateløp: Hillevågsveien, Mølleveien, Fridtjof Nansens vei, Frida Hansens vei, Bjaalands gate (tidl. Stemveien), Jarleveien. Nyere gater: Cecilie Tvedts gate, Øvrebøveien, Gartnerveien, Solbjørgveien. Til høyre Køhler-eiendommer.

Bygningsmassen er variert og kan dateres tilbake til tidlig 1900-tall og fram til nyere tid.

Rundt år 1800 anla møllemester Friderich Petersen flere møller langs Hillevågsbekken. Det er disse som har gitt opphav til gatenavnet. Når veien offisielt fikk sitt navn er imidlertid uvisst.

Det befant seg også vannkverner ved Hillevågsbekken før Petersen kjøpte eiendommen i 1799. Eiendommen strakk seg helt opp til Mosvatnet, noe som gav mulighet til å regulere vanntilførselen til bekken.

Navnevedtak: Ukjent

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

One thought on “Mølleveien

Leave a Reply