Midjordgata

Midjordgata, Storhaug bydel. Boliggate fra Nordre Ramsvigvei langs Midjord Idrettsplass til Søre Ramsvigvei.

Anleggsarbeide på Midjord
Arbeidskarer i gang med flytting av masse. Skinnegang til vogner.

Midjord er navnet på området rundt Midjord Idrettsplass. Navnet Midjordstammer fra en gård som en gang i tiden lå her, sør for Sletten, på vei ned til Ramsvig. Området ble tidligere kalt Askjestykket etter brennevinshandler Bendix H. Aske som levde her på 1800-tallet.

I 1916 kjøpte Stavanger kommune opp Midjord for å bygge kommune boliger i årene 1918 – 1920. De fleste var vertikaldelte tomannsboliger i tre. Murhusene i området var større og minnet om arbeiderboligene i Steinhagen. Midjord stadion ble anlagt på slutten av 1930-årene. Området ble innlemmet i Stavanger kommune i 1923. I Midjordgata holder blant annet Brodd Idrettslag til.

Navnevedtak: 2002. Gata het tidligere Krossgata.

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.
Johnsen, John G. og Roalkvam, Gunnar: Storhaug Bydelsleksikon Stavanger 2001.

Leave a Reply