Mester Gottfrieds vei

Mester Gottfrieds vei, Byhaugen, Eiganes og Våland bydel. Boliggate fra Seehusens gate i nordvestlig retning, krysser sammenløpet av Solandsbakken og Byhaugveien, fortsetter videre og går over i sti til friområde.

Byhaugen
Bebyggelse ved Byhaugveien, Carl Sundt Hansens gate, Bruveien, Mester Gottfrieds vei, Solandsbakken I øverste felt Lindeveien, Lyngveien, Bjørkeveien, Almeveien

Gata er oppkalt etter Gottfried Hendtzschel. Gottfried var kunstmaler, født i Schlesien i dagens Polen. Han kom til Stavanger rundt 1625, og fikk borgerskap i byen i 1629. Gottfried er mesteren bak en mengde altertavler og andre arbeider i kirker i Ryfylke og på Jæren. Han malte også epitafier, minnetavler over døde. Han er omtalt som en av de ypperste renessansemalere i Norge, og representerte stilen som har fått navnet Stavanger-renessansen. Han utviklet en egen, kraftig koloritt med sterke lyseffekter.

Gata er bebygd med eneboliger og tomannsboliger.

Gateløpet fikk først navnet Gottfried Hendtzschels vei i 1934, men navnet var vanskelig å stave. Huseierne foreslo derfor nytt navn på gata, og ønsket Lerkeveien. Man endte imidlertid opp med samme navn, men med en forenkling av navnet: Mester Gottfrieds vei.

Navnevedtak: 1937

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

One thought on “Mester Gottfrieds vei

Leave a Reply