Mellomstraen

Mellomstraen, Straen, Eiganes og Våland bydel. Boliggate som går fra Bergsmauet i nordvestlig retning til Blidensolstredet.

Mellomstraen mot nord
I enden av gaten er Blidensolstredet 13 og 11. Til høyre begynner Litlagadå mellom Mellomstraen 17 og 19

Mellomstraen har fått navnet sitt fordi den ligger mellom og parallelt med Øvre og Nedre Strandgate. Inntil byens første, offisielle “gatenavndåp” het denne gaten Øvre Strandens Nygade.

Bebyggelsen er en del av den vernede trehusbebyggelsen i Gamle Stavanger.

Navnevedtak: 1861

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.
Berntsen, M.: Stedsnavn i Stavanger by og nærmeste omegn. Stavanger 1939.

Leave a Reply