Melingsjøveien

Melingsjøveien, Austre Åmøy, Tasta bydel. Boligvei med gårdsbruk som går fra Åmøyveien i vestlig retning, før den deler seg i et sørgående og et vestgående gateløp. Sørgående løp ender i gårdsvei på utmark mot Melingsjøen. Vestgående løp går i sløyfe rundt gårdstun med eneboliger, vender nordvest og ener blindt i utmark ved Bergaberget.

Åmøy
Åmøy Gardsbruk, hus og åkre Drivhus midt i bildet Gården til Randi og Håkon Meling på Austre Åmøy ligger midt på bildet. De to drivhusene ble bygget i 1949 og 1950. Her ble det dyrket tomtater og agurker. I frukthagen i forkant står pæretrærne på rekke og rad. De ble plantet rett etter 1950. Bak ser vi gården til Serine og Olaus Meling.

Gata har navn etter gården Meling, som er en av Austre Åmøys tre matrikkelgårder. Meling betyr «et sted som ligger i midten» eller «mellomgarden», og Meling ligger omtrent midt mellom de to andre matrikkelgårdene Søre og Nore Lunde.

Det har bodd folk her alt i forhistorisk tid, og i nærheten av veien er det registrert helleristningsfelt fra bronsealderen. I middelalderen var gården klostergods under Utstein kloster.

Gata er bebygd med eneboliger og gårdsbebyggelse.

Navnevedtak: 1999

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply