Marcus Thranes gate

Marcus Thranes gate, boliggate på Våland, krysser Rogalandsgata. Navnet ble vedtatt i 1925, den gang strakk gata seg opp mot sørsiden av Vålandshaugen og ned mot Mosvatnet. Senere ble deler av gata omdøpt til Folke Bernadottes vei.

BySt015_sefrak_113_005.jpg
Foto: U. B. / Stavanger Byarkiv, BySt015_sefrak_113_005

Marcus Thrane (1817-1890) var norsk sosialistisk agitator, som var med og startet den første arbeiderbevegelsen i 1848, også kalt Thranitter-bevegelsen.

Kravene den gang var allmenn stemmerett, ny husmannslovgivning, bedre allmueskole og frihandel. Kong Oscar avviste kravene, og det oppstod voldsomme demonstrasjoner sommeren 1851.

Thrane og flere ledere ble fengslet og satt under tiltale for oppfordring til revolusjon. Han utvandret til Amerika i 1863.

Navnevedtak: 1925

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

One thought on “Marcus Thranes gate

Leave a Reply