Makrellveien

Makrellveien, Hundvåg bydel. Boliggate bebygd med eneboliger. Fra Størjeveien i sørøstlig retning, og dreier deretter nordøst til sti ved Skeievigå.

ByStW_145397.jpg
Buøy med Sandsvåg til høyre, Makrellveien litt til venstre for midten av bildet.
Foto: Widerøe / Stavanger Byarkiv, ByStW_145397

De fleste gatene som grenser til Skeiehagen har navn etter fiskearter.

Navnevedtak: 1968

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply