Madlasandnes

Madlasandnes, Øvre Madla, Madla bydel, boliggate og gjennomfartsåre fra Regimentveien i sørvestlig retning til Madlasandnes ved Hafrsfjord, blindvei. En lengre avstikker går i vinkel i sørvestlig retning og ender blindt. Gata har ellers små stikkveier.

MadlaSandnes
Stavanger Madla bydel . Mot N.Ø. Madlasandnes. Veien her er Gjerdesvoll. Husene ligger på Leonard Rødnes eiendom, som grenser mot Frafjord.I bakgrunnen er Revheim.

Oppkalt etter Madlasandnes som fra omkring 1670 var husmannsplass under gården Madla. Husmannsplassen ble eget bruk i 1837.

Navnevedtak: 1966

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

One thought on “Madlasandnes

Leave a Reply