Madlamarkveien

Madlamarkveien, Madlamark, Madla bydel boliggate og gjennomfartsåre fra Madlaveien i sørlig retning, dreier i østlig retning mot slutten av gateløpet og ender i sammenløpet av Kristine Bonnevies vei og Ullandhaugveien.

Madlamark
Stavanger Madla bydel. Mot N.Ø. Madlamarkveien ved Engveien og Halvdan Svartes gate. Mot Skjalgsgate. Gårdstunet til Sophus Krag t.h. Like ved er bakeriet til Per Meling. Gartneriet til Olav Rasmussen. Husebøgården midt i bildet og Dahle-gården noe t.h.

Kommunegrensen mellom Madla kommune og Hetland kommune gikk her fram til kommunesammenslåingen i 1965. Veien ble til under bureisningstiden etter 1905, da Madlagårdens tidligere beitemark, Madlamarken, ble splittet opp i nye gårdsbruk. Veien ble anlagt som bygdevei langs Madlabekken. Veien ble drastisk omregulert i 1990.

Navnevedtak: 1964

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

4 thoughts on “Madlamarkveien

Leave a Reply