Lyngveien

Lyngveien, Byhaugen, grensen mellom Tasta og Eiganes og Våland bydel. Boliggate som går fra Randabergveien i sørvestlig retning til Porsveien.

Kampen - Byhaugen
Stavanger – oversiktsbildet mot sørøst. Randabergveien i forgrunnen. Andre (nyere) gateløp: Lyngveien, Bjørkeveien, Bøkeveien, Furuveien, Almeveien, Solandsbakken, Misjonsveien, Nordens gate, Brageveien, Eskilstunagata, Esbjerggata, Harlows gate, Slettmarkveien, Christian Bjellands gate, Tanke Svilands gate. Fra venstre Byfjorden, Vågen, sentrum. Midt i bildet mot høyre Kampen skole, Eiganes Gravlund. Øverst Gandsfjorden, Usken, Riska, Lifjell.

Gata er oppkalt etter plantearten lyng. En rekke gater i og rundt Byhaugen-området har navn etter norske trær og busker. Lyng er et fellesnavn for mange plantearter i lyngfamilien. Lyngartene er småbusker, de fleste har vintergrønne blad, mens andre, som blåbær- og blokkebærlyng, feller bladene om høsten

Gata er bebygd med eneboliger, tomannsboliger og rekkehus.

Navnevedtak: 1950

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply