Lundsvågen

Lundsvågen, Lunde, Hundvåg bydel, boliggate fra Lundebakken i østlig retning, danner en hestesko med to løp i nordlig retning. Begge løpene ender blindt.

Hundvåg, Lunde
Stavanger ytre. Hundvåg, Lunde. Mot øst. Lundsvågen til høyre.

Gaten er oppkalt etter den lune lune vika på LundeI dette området har har gårdene hatt brygger og båtplasser. Fra kaien innerst i vika leverte bøndene melk til meieriene i Stavanger.

Navnevedtak: 1971

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl: Stavanger Byleksikon. Stavanger 2008

Leave a Reply