Liastølveien

Liastølveien, Ytre Tasta, Tasta bydel. Boliggate fra Randabergveien i nordøstlig retning, før den forgreiner seg i tre nordvestlige gateløp som alle ender som blindgater.

Tasta
Foto: Widerøe / Stavanger Byarkiv, ByStW_068214

Gata er oppkalt etter Liastølen i Suldal. Flere gater i samme området er oppkalt etter støler i Suldal.

Bebyggelsen består av eneboliger.

Navnevedtak: 1990

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply