Lensmannstunet

Lensmannstunet, Nedre Tasta, Tasta bydel. Boliggate fra Randabergveien i nordlig retning, før den forgreiner seg i et vestlig og et østlig løp, som begge ender blindt. To nordlige avstikkere fra det østlige løpet ender også blindt.

Tasta
Stavanger ytre. Tasta. Mot N.Ø. Randabergveien. Tasta skole midt i bildet. Tasta bedehus like bak. Mot Byfjorden.

Gata er oppkalt eiendommen til lensmann Einar Theodor Husebø (1885 – 1971). Bydelsutvalget ønsket å kalle gateløpet for Lensmann Husebøs vei, men ettersom boligene på feltet var knyttet til interne atkomster, ble navnet Lensmannstunet.

Lensmann Einar Husebø overtok som lensmann i 1918, etter ha vært lensmannsbetjent fra 1912. Han overtok etter at gårdbruker Lars B. O. Eskeland hadde vært lensmann i Hetland fra 1899 til 1918. Lensmannskontoret hadde Husebø hjemme på Eskelandsgården.

Les mer om lensmann Husebø på Tasta historielags nettsider.

Navnevedtak: 1991

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply