Kyviks vei

Kyviks vei, Storhaug bydel. Boliggate som går fra toppen av Store Skippergate i sørøstlig retning til Karlsminnegata.

Storhaug/Kyviksmarka
Kyviksmarka Kirkegård tilknyttet Vår Frues kirke / Hetland Kirke Gateløp: Saudagata, St Hans Gate, Kyviks vei, Lysefjordgata, Karlsminnegata, Sandeidgata, Normanns gate, Nymansveien, Nedre Dalgate, Skolegata, Fjellsmauet

Kyviks vei er oppkalt etter Knud Kyvig (1828-1916). Kyvig var klokker i Hetland kirke og en fremragende kirkesanger. Stillingen som kirkesanger i Frue sogn var i begynnelsen knyttet til fastlærerposten på Tasta skole, hvor Kyvig kom i 1861. Det viste seg å være vanskelig å være kirkesanger med bolig så langt fra kirken, slik at stillingen ble knyttet til Hetland skole fra 1866, hvor Kyvig begynte som lærer.

Kyvig satt hele 28 år som lærernes representant i skolekommisjonen og spilte en sentral rolle for utviklingen av skolen i Hetland etter 1860. Han gikk av som lærer i 1902, og som kirkesanger i 1908. Kyvig hadde da virket i skolen i Hetland i 48 år!

Hetland gamle skole, eller Klokkergården som den også kalles, har adresse Kyviks vei 6. Den ble bygget i 1859.

Navnevedtak: 1941

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.
Berntsen, M.: Stedsnavn i Stavanger by og nærmeste omegn. Stavanger 1939.

One thought on “Kyviks vei

Leave a Reply