Kvernevikveien

Kvernevikveien, Madla bydel og Tasta bydel. Gjennomfartsåre og boliggate med gårdsbruk fra Revheimsveien / Sundekrossen i nordlig og nordøstlig retning.

Sunde
Stavanger ytre. Sunde, nord. Mot N.Ø. Kvernevikveien i forgrunnen. Sundeveien bakenfor. Mot Hålandsvannet. Gården til Magnus K Sunde midt i bildet. Gamle Sundevei går inn i Kverneviksveien øverst t.v. i bildet.

Ved kommunegrensen til Randaberg i Kvernevik fortsetter den i nordøstlig retning, dreier deretter i østlig retning, og kommer inn Stavanger kommune igjen ved Leikvoll, og fortsetter til Randabergveien ved Tastatorget. Gata har navn etter Kvernevika.

Kvernevika har navn etter en kvernmølle som ble bygd i 1850 i bekken som renner ut i sjøen fra Hålandsvatnet.

Boligbyggingen i Kvernevik startet i slutten av 1950-årene i daværende Madla kommune. Hovedmengden av rekkehusene og eneboligene sto ferdig i løpet av 1960-årene, mens blokkbebyggelsen i området kom i 1980-årene.

Navnevedtak: Strekningen mellom Tastatorget og Kvernevik ble bygd som bygdevei gjennom Håland i 1904-05.

Kilde:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger Byleksikon, 2008

Leave a Reply