Kvalebergveien

Kvalebergveien,Hillevåg bydel. Veien har navnet sitt fra stedet den ligger, fra jernbaneområdet til Hillevågsveien.

Rogaland Felleskjøp, Hillevåg
Mot nordvest. Kvaleberg – Hillevåg Nåværende gateløp: Consul Sigval Bergesens vei, Kvalebergveien, Veumveien, Bispeladegård, Flintegata, Bergsagelveien, Sandvikveien, Hillevågsveien. Til høyre Esso tankanlegg, Kulimport. Midt i bildet Jærbanen gammel trase. I bakgrunnen Rogaland Sykehus

Daniel Bergsagel fra Høle drev jordbruk fra nr. 7 i gata på den tid da det var åpne marker i området. Bergsagel var også en dyktig tømmermann som bygde mange hus. Tverrgata til Kvalebergveien har navnet sitt fra gårdbrukeren og tømmermannen.

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

One thought on “Kvalebergveien

Leave a Reply