Kråkebergveien

Kråkebergveien, Kristianslyst, Hillevåg bydel. Kråkebergveien går fra Sjøhagen i nord og strekker seg i sørvestlig retning, krysser Skjeringen før den ender opp i Zetlitzveien.

Parti fra Kristianslyst
Bebyggelse Kristianlyst langs Zetlitzveien, Kråkebergveien, Nordhagen, Buhagen, Skjeringen. Over Hillevågsveien (R44) ligger Eikebergveien, Knausen

Gata består av eneboliger og er oppkalt etter et skjær i Gandsfjorden. Gammel folketro tilla skjærene magiske krefter. Man trodde disse kunne vekkes til live ved å bruke deres rette navn. Akkurat dette skjære ble av sjøfolk kalt for «Krågå». Dette var også betegnelsen folk som bodde i området på tidlig 1900-tall brukte. Da gamle Hetland kommune ville gjøre Krågå til offisielt navn for stedet, protesterte imidlertid beboerne.

I Kråkebergveien finner man Erik Hauglands plass, til ære for billedhuggeren og maleren Erik Haugland (1884-1965). Fra midten av 1930-tallet bodde han i Zetlitzveien. Han har bl.a. laget skulpturen «Andemor» som står ved Breiavatnet.

Navnevedtak: 1965

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply